't Zwaantje - Jaarboek (1949-2007)

   
   

  

 

Annaert M.                 Korte levensschets van de H. Lambertus, etc     8    11                                 
Bens Willy                 Dr Jozef Weyns en het kempisch boerenhuis     8    132                                                
Boecxstaens Joris      Vergif ? Vergif !     10    119                                                                
Borginon Rik              Melaatsheid in Heist in de 16de en 17de eeuw     14    56                                
Bruynseels Caesar      Klein Brustem     8    112                                                                
Buts Emiel                 Het kruis van de arme     8    149                                                                
Buts Emiel                 Wie zal dat betalen     8    150                                                                
Buts Emiel                 Verkoop van de molen van bernum     9    121                                                                
Buts Emiel                 Een merkwaardige vondst     9    126                                                                
Buts Emiel                 Itegem : een toren zonder kruis     9    127                                                                
Buts Emiel                 De honderjarige veldkapel te Itegem     9    142                                                                
Buts Emiel en Leo      Een Itegemse kuipersfamilie     10    128                                                                
Buts Emiel en Leo      Die goeie ouwe tijd     10    142                                                                
Buts Emiel en Leo      Itegems gemeente-raad-sel 1840     10    155                                                                
Buts Emiel en Leo      De kudde vergroot     10    159                                                                
Buts Emiel en Leo      Orgelperikelen tussen Hallaar en Itegem     11    53                                             
Buts Emiel en Leo      Groenten uit Itegem     12    151                                                                
Buts Jef                     Volksspelen bij een gouden bruiloft     3    83                                                                
Buts Jef                     parochie Sint – Alfons (Goor)     8    86                                                                
Buts Jozef                  De gestolen klok     3    93                                                                
Buts Jozef                  Een Heistse bosdoktoor, de witte Cannaerts     5    67                                            
Buts Leo                    De vijf geboden van de kerk van Itegem     13    67                                                   
Buts Leo                    350 jaar St – Guibertusprocessie te Itegem     13    230                                                   
Buts Leo & Haverals Francois     Essers van Boechout tot Itegem     14    120                                                   
C V                           Jagerslatijn     1    28                                                                
C V                           De twee pinten van Beno     1    32                                                                
C V                           De slechte bjosten blaven     1    50                                                                
C V                           Geen klein mannen op staminee     1    61                                                                
C V                           De schuld van Jef Lambet     1    101                                                                
C V                           Keltje en zijn haring     1    117                                                                
C V                           De Apen     2    23                                                                
C V                           De pan     2    68                                                                
C V                           Ze zijn daar     3    76                                                                
C V                           De heks van Sus Baron     3    78                                                                
C V                           De overbodige geldbeugel     4    70                                                                
C V                           De petrol van Joke Peeters     4    70                                                                
C V                           Veel werk     4    74                                                                
Carré Egied                Pinzieleke     9    93                                                                
Claes Jos                  Ontboezemingen in en over een … vogelhut     14    142                   
Coeckelberghs Janneken     Aan de kempen     6    90                                                         
Cuyts Guido              Middeleeuwse waterput te Itegem     12    252                                                                
D M                          Wie klapt er mee op de letter Wee ?     3    70                                                                
De Bruyn Robert        Heemkringenrubriek     2    92                                                                
de Greef Jos              De H. Hartparochie te Heist-op-den-Berg     8    48                                     
de Greef Jos              Beer Gjons     8    66                                                                
de Greef Jos              De Heistse zoo     8    66                                                                
de Greef Jos              Wao is em ?     8    77                                                                
de Greef Jos              Pastoor de Wit en de familie Roodstaart     8    84                                                                
de Greef Jos              Heem- en sele- toponiemen     8    85                                                                
de Greef Jos              Van vissen en kikkers en van pastoors     8    111                                                                
de Greef Jos              van de velo     8    122                                                                
de Greef Jos              Herinneringen aan grootvaders neermolen     8    123                                                                
de Greef Jos              Krumme Jans plek     8    148                                                                
de Greef Jos              Eentje zonder hemd     8    150                                                                
De Keuster Emiel       Kalender voor het jaar 1950     1    9                                                                
De Keuster Emiel      Uit Beerzel     2    38                                                                
De Keuster Emiel      De heikens     9    103                                                                
De Keuster Emiel      Buurtrijm uit Beerzel     9    106                                                                
De Keuster Emiel      Rond de stichting van de H.Hart parochie te Heist-op-den-Berg     9    122                                                                
De Keuster Emiel      De dorsmolen komt     9    137                                                                
De Keuster Emiel      De bunzing of het fis     9    145                                                                
De Keuster Emiel      Buurtrijm     10    85                                                                
De Keuster Emiel      Wie woonde er in de Hoogstraat te Beerzel na de eerste wereldoorlog ? Nu bijna 70 jaar geleden.     10    126                                                        
De Keuster Emiel      Geplogenheden bij een overlijden rond de eeuwwisseling     10    153                                                                
De Keuster Emiel      Pastoor Kinnaer eerste herder van de H. Hart-parochie     10    164                                                                
De Keuster Emiel      De maaiers aan het werk     11    51                                                                
De Keuster Emiel      Brussel of Eppegem     11    177                                                                
De Keuster Emiel      Huwelijkswensen     11    227                                                                
De Keuster Emiel      Novembermaand : slachtmaand     12    49                                                                
De Keuster Emiel      Worden en uitdrukkingen die verdwijnen     12    69                                                                
De Keuster Emiel      Parochiemissie     12    267                                                                
De Keuster Emiel      Vogelvangst … vroeger     13    58                                                                
De Wever Jozef         Enkele aantekeningen bij de topografische kaart van de Oostenrijkse Nederlanden   6    66                                                            
De Wever Jozef         In memoriam Dr Jozef Weyns     8    7                                                                
Dockx Ivan                Koninklijk bezoek in Itegem     14    88                                                                
Durnez Gaston          Mijn vriend Jozef Weyns     14    39                                                                
F V D B                    Wat de muis zegt     2    91                                                                
F V D B                    Spotrijmpje op de vreemde dorpen     2    91                                                                
Geens André             En nog rare vogels uit eigen streek     14    145                                                                
Geens Jos                Over vrome en andere pastoorstrucjes om geen gebeden voor Napoleon te moeten zingen     10    86                                                
Geens Jos                De bewogen gewetensproblemen van pastoor Servrancx en vele confraters     11    5                                                                
Gerits Jan                 Witheren uit het land van Heist in de abdij van Averbode tijdens de 18de eeuw     8    74                                                                
Gerits Jan                 Mechelse gekochte poorters uit de streek van Heist-op-den-Berg     10    145                                                                
Gerits jan                  Itegemse varia     12    171                                                                
Gerits Jan                  Het orgel van de Sint – Guibertuskerk te Itegem     13    179                                                                
Gerits Jan                 Studenten uit Heist-op-den-Berg en omgeving     14    78                                                                
Gerrits Jan                Pastoor Gerard Berchaens en de Sint – Wigbertverering te Itegem     9    130                                                                
Govaerts J.               Een kletske over Sekke van Dekkers en zijn laatste kermis     10    14                                                                
Gullentops Frans       Iets over het ontstaan van de Heuvel van Heist en Beerzel     1    59                                                                
Gullentops Frans       Wegbeelden uit de 18de eeuw     12    181                                                                
Gullentops Frans       Het Heistse heemlandschap     14    92                                                                
Herteleer Luc            De publieke opinie te Schriek aan de vooravond van de Belgische Revolutie     9    94                                                                
Herteleer Luc            Enkele aantekeningen betreffende de Vlaamse beweging en Vlaamse toestanden te Heist-op-den-Berg en omstreken tijdens de jaren 1889 - 1892     9    138                                                                
Herteleer Luc            Een socialistische meeting te Heist-op-den-Berg op het einde van de 19 de eeuw     10    122                                                                
Herteleer Luk            Het bewogen leven van Jean Francois Caluwaert     13    237                                                                
Herteleer Luk (+ René Lambrechts)     Het Heistse Hoogbergbos     14    31                                                                
Heylen Firmin            Joannes Franciscus Raeymaeckers, pastoor van Schriek     10    20                                                                
J B                           Kalender voor het jaar 1951     2    7                                                                
J B                           De aardrijkskundige     2    80                                                                
J B                           Hoofdletter vier     2    84                                                                
J B                           Kalender voor 1953     3    7                                                                
J v Br                       Geen beletsel     1    22                                                                
J v Br                       Van d’ achterhei     1    26                                                                
Lambrechts Rene     Heemkundige bijdragen : dankbare hulde aan den Heistsen nachtegaal Theofiel Anthoni     2    19                                                                
Lambrechts Rene     Kwapoertserij uit Grootvaders tijd     2    74                                                                
Lambrechts Rene     Lodewijk Smits     3    24                                                                
Lambrechts Rene     De keuze van de schacht     3    33                                                                
Lambrechts Rene     Folkloristische aantekeningen over het verken     3    50                                                                
Lambrechts Rene     Donderdbaard – Sint - Janskruis     3    75                                                                
Lambrechts Rene     Kleingoed : grote opschudding op den ouden god in 1879     3    87                                                                
Lambrechts Rene     Commissaris Horta op ‘t kruispunt     3    94                                                                
Lambrechts Rene     De slaapkamer van het lief     4    34                                                                
Lambrechts Rene     Het boerenleven in het Spek rond 1875     4    35                                                                
Lambrechts Rene     Remedie tegen kwade honden     4    53                                                                
Lambrechts Rene     De boterteil     4    54                                                                
Lambrechts Rene     De haspel     4    60                                                                
Lambrechts Rene     De uitdagende speekbalk     4    60                                                                
Lambrechts Rene     De gestoorde doop     4    63                                                                
Lambrechts Rene     Ons dorpsmuseum prinselijk begiftigd     4    88                                                                
Lambrechts Rene     Voorbij een hinnedeure (oud lied)     4    90                                                                
Lambrechts Rene     Weemoed om Vital Celen     5    4                                                                
Lambrechts Rene     De hoppluk te Hallaar     5    5                                                                
Lambrechts Rene     Trellekenskermis met Beno Frans     5    38                                                                
Lambrechts Rene     Het volkse boekmerk     5    39                                                                
Lambrechts Rene     testament van Jan de Cuyper en Jacomyne van Springele - 1536     5    61                                                                
Lambrechts Rene     De basiliscus     5    79                                                                
Lambrechts Rene     Uit de sansculottentijd : De bende van Guldentop     5    87                                                                
Lambrechts Rene     Inlichtingen over pastoors en de pastorie te Hulshout     6    28                                                                
Lambrechts Rene     Sprokkelingen over Hallaars kerk     6    30                                                                
Lambrechts Rene     Heistse emigranten in de 18° eeuw door + Heinrich Lambrechts     6    48                                                                
Lambrechts Rene     Van de boerin en het spiegeltje     6    51                                                                
Lambrechts Rene     Mon Brems en de honden     6    56                                                                
Lambrechts Rene     Volksraadsels over verdwenen begrippen     6    57                                                                
Lambrechts Rene     De hel van Beerzel     6    63                                                                
Lambrechts Rene     Een raadselachtig Sinterklaasrijm uit Itegem     6    64                                                                
Lambrechts Rene     Busschot tijden de omwenteling van 1830     6    76                                                                
Lambrechts Rene     Wie hee da verken ?     6    81                                                                
Lambrechts Rene     De hongerige bessembinders     6    84                                                                
Lambrechts Rene     De peerdepaternoster van ‘t Werft     6    85                                                                
Lambrechts Rene     Liegen is geen affront     6    88                                                                
Lambrechts Rene     Rijden is plezant     6    89                                                                
Lambrechts Rene     Een vingerhoedje volkswijsheid     6    89                                                                
Lambrechts Rene     Een eigenaardige bierkruik in ons museum     7    29                                                                
Lambrechts Rene     Nog over Pajenieren     7    41                                                                
Lambrechts Rene     Een drama onder het Frans bewind     7    57                                                                
Lambrechts Rene     De rode loop te Heist en omgeving     8    18                                                                
Lambrechts Rene     Een brok in de pap     8    73                                                                
Lambrechts Rene     Halderse praot     8    101                                                                
Lambrechts Rene     Leuren met leesvoer     8    119                                                                
Lambrechts Rene     Leuren met brillen     8    122                                                                
Lambrechts Rene     Toen de barbier nog aan huis kwam     8    131                                                                
Lambrechts Rene     Bokkenbanket op ‘t Laar     8    148                                                                
Lambrechts Rene     Lik uit de hut, een dorpsfiguur uit Beerzel     9    105                                                                
Lemmens Karel     Beerzel anno 1700     9    99                                                                
Lemmens Karel     Schriek anno 1700     10    135                                                                
Lemmens Karel     Te Putte op 2 december 1634     10    160                                                                
Lemmens Karel     De rode loop in het jaar 1741     12    156                                                                
Lemmens Karel     Het geslacht Swiggers     13    184                                                                
Lemmens Karel     De Groen- of Klettermolen te Booischot     14    115                                                                
Liekens Lodewijk     De zonderlinge manier van luiden op Pijpelheide     1    14                                                                
Liekens Lodewijk     Wat de wegen van ons Heistse heem ons veropenbaarden (1)     1    33                                                                
Liekens Lodewijk     Wat de wegen van ons heistse heem ons veropenbaarden – (2)     2    24                                                                
Liekens Lodewijk     Hulshout en zijn heem     2    69                                                                
Liekens Lodewijk     Heemkundige bijdragen : De beeldhouwer J.A. Laumans en zijn werk     3    19                                                                
Liekens Lodewijk     Wat de wegen van ons Heistse heem ons veropenbaarden (3)     3    42                                                                
Liekens Lodewijk     Kleingoed : besmettelijke ziekte te Heist in 1676,      3    86                                                                
Liekens Lodewijk     Heemkundige bijdragen : wat de wegen van ons Heistse heem ons veropenbaarden (4)     4    19                                                                
Liekens Lodewijk     Luitenant – generaal Proost     4    71                                                                
Liekens Lodewijk     De kapel van de Drij Marien     5    21                                                                
Luyten Nest            (zegsel)     4    74                                                                
Maes Edgard           De fusie der gemeenten     8    151                                                                
Mans D.                  Kleingoed : Oud buurtrijm van het Maseiken     3    88                                                                
Meuris Leon            Een brok geschiedenis van het lager onderwijs. Het lager onderwijs te Pijpelheide, 1879-1899     12    3                                                                
Michielsen G.         Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de gemeente heist-op-den-Berg in de hedendaagse periode (van 1796 tot 1940)     6    38                                                                
Mijlemans Paula     Herinneringen aan meester de Greef     9    40                                                                
Miris Marcel           Oud volksgeloof te Wiekevorst     3    77                                                                
N                           De ondergedoken Heiligen van Putte     1    62                                                                
N                           Wat aten onze Voorouders ten tijde van Keizer Karel ?     1    74                                                                
naamloos     Een raadsel (uit Itegem)     1    18                                                                
naamloos     De appelschijfjes van Neel     1    56                                                                
naamloos     Allerlei inlichtingen (over Heist, Beerzel, Booischot, Hallaar, Hulshout, Itegem, Schriek, Wiekevorst – Markten en kermissen     1    102                                                                
naamloos     Voor de reizigers – uurroosters treinen – trams - autobussen     1    118                                                                
naamloos     Dorpskroniek     1    121                                                                
naamloos     Heemkring - Rubriek     1    125                                                                
naamloos     Allerlei inlichtingen     2    81                                                                
naamloos     Zondagsmissen     2    85                                                                
naamloos     Markten en kermissen     2    86                                                                
naamloos     Voor de reizigers     2    89                                                                
naamloos     Als ge …     2    94                                                                
naamloos     Raadsel (de haardtang)     3    85                                                                
naamloos     Allerlei inlichtingen     3    90                                                                
naamloos     Voor de reizigers     3    90                                                                
naamloos     Kalender voor het jaar 1954     4    7                                                                
naamloos     Allerlei inlichtingen     4    92                                                                
naamloos     Voor de reizigers     4    92                                                                
naamloos     De Heistse heemkring Die Swane : samenstelling van het bestuur     6    91                                                                
naamloos     Uitgaven van de Heistse heemkring Die Swane     6    92                                                                
naamloos     Vastenavond oudtijds op ‘t Goor     7    28                                                                
naamloos     Uitgaven van de Heistse Heemkring die Swane     7    63                                                                
naamloos     De Heistse heemkring Die Swane - samenstelling     7    64                                                                
Nauwelaerts M. A.     Het hemd van Marie Snaphaen of Eigenaardige offergaven in Putte in de 16° eeuw     1    57                                                                
Nauwelaerts M.A.      Hoe men de bremkapel van Putte versjacherde in de Frans tijd     2    31                                                                
Nauwelaerts M.A.      Grasheide of Gasheide ?     3    27                                                                
Nauwelaerts M.A.      Breugheliaanse bruiloften te Putte in de 16° eeuw     4    47                                                                
Patteet Rene     Oorlogsperikelen     12    250                                                                
Patteet Rene     Een verhaal uit wereldoorlog II     13    42                                                                
Patteet René     Een Don Camillo-verhaal van bij ons     10    34                                                                
Patteet René     Een dorpsfiguur : Charel Van Herck     10    156                                                                
Patteet René     Deken Corluy     10    163                                                                
Patteet René     Merkwaardige oorsprong van een uitstervend ambt – de kerksuisses     14    9                                                                
Patteet René     Orts-kommandant von Donop     14    47                                                                
Patteet René     Nikla en de Witte Cannaerts     14    141                                                                
Patteet Rene en Laumans R.     Over dorpsfiguren, straffe praat en anekdoten     11    258                                                                
Peeters Jan     Over lijden en overlijden     12    235                                                                
Peeters Jan     Jehovah’s Getuigen in de Zuiderkempen     13    214                                                                
RDB                Hedde jeir in u tes ?     1    12                                                                
Redactie          En hier zeggen de uitgevers het laatste Woord     1    126                                                                
Redactie          Nawoord     2    95                                                                
Redactie          Nawoord     3    95                                                                
Schellens Clara      Itegem 976 – 1986 = 1010 jaar     10    144                                                                
Steeno Omer         De roode loop of dysenterie-epidemie te Heist-op-den-Berg in 1779     13    6                                                                
Storms Bernard      Dan kunt ge ze best kennen     2    94                                                                
Swiggers Wim       Het steentijdmateriaal van Beerzelberg en omgeving     10    37                                                                
Torfs Frans            De oude molen te Putte en de molenaarsfamilie Van den Eynde     5    51                                                                
Torfs Frans            Landbouwtoestand te Putte in en omstreeks 1836     6    82                                                                
Torfs Frans            Alice nahon en haar Putse voorouders     8    67                                                                
Torfs Frans            Eugeen De Preter, brouwer-eeuweling en aanverwante families Dens, Van der Auwera, Lenaerts, Pauwels, Van den Putte en Borré     9    52                                                                
Van Camp A.         Polien van Franske de kleermaker vertelt     8    120                                                                
Van Camp André en Aertzen Staf     Verhalen uit den ouden ketel     10    98                                                                
Van de Peer Lieve                           De heerlijkheid en vrijheid van Heist in de middeleeuwen     11    178                                                                
Van den Bosch Francois                 Houthandel rond de eeuwwisseling     12    58                                                                
Van den Brand Jef       De spotvogel of het linnenweverke     6    52                                                                
Van den Brande Jef     De Boerenzwaluw – Het volk uit de streek van Heist over de zwaluw     1    53                                                                
Van den Brande Jef     De Steltkluut     1    63                                                                
Van den Brande Jef     Een vleesetende Plant in onze Streek – de zonnedauw     1    72                                                                
Van den Brande Jef     De klokjesgentiaan     2    36                                                                
Van den Brande Jef     De huiszwaluw     2    71                                                                
Van den Brande Jef     De zwarte roodstaart     3    30                                                                
Van den Brande Jef     Oud planten uit ons heem : huislook en hemelsleutel     3    71                                                                
Van den Brande Jef     Een oude plant die haar roem verloor : de stinkende gouwe     4    43                                                                
Van den Brande Jef     De gekraagde roodstaart     4    65                                                                
Van den Brande Jef     Onze oude huisboom : De Vlier     5    26                                                                
Van den Brande Jef     Vogelleven in maart     7    34                                                                
Van den Brande Jef     Zuur gezicht zat op de wagen …     7    56                                                                
Van den Brande Jef     Vogelleven in mei     8    79                                                                
Van den Brande Jef      Vogelleven in april     7    36                                                                
Van den Brande Jef      Vogellevenin juni     8    81                                                                
Van den Broeck Rik     Grasduinen in de geschiedenis van Heist voor het jaar 1300     12    70                                                                
Van den Bussche J.     Pater Isidoor Jan Brems, een eerbiedwaardige telg uit Heist-op-den-Berg     13    33                                                                
Van den Wijngaert F.L.     Heist-Voogdij, een terugblik in het verleden     6    5                                                                
Van den Wijngaert F.L.     Het Pelgrimhof     7    8                                                                
Van der Auwera M.&M.     Peilingen naar de sociale stuktuur te Beerzel in het midden van de 18de eeuw     8    58                                                                
Van der Auwera Marcel     herinnering aan Dr Jozef Weyns     8    5                                                                
Van der Auwera Marcel     De Heistse heemkring Die Swane, een stukje geschiedenis - chronologie     9    7                                                                
Van der Auwera Marcel     Uit het verslagboek van de broederlijke vereeniging der onderwijzersc ‘Voorwaarts’ van het kanton Heist-op-den-Berg     9    89                                                                
Van der Auwera Marcel     Reglement voor het land en de vrijheit van Heist 31/10/1715     10    108                                                                
Van der Auwera Marcel     De schuttersgilden in het land van Heist     11    56                                                                
Van der Auwera Marcel     De broederschappen te Schriek en de broederschap van Sint – Antonius van Padua     12    187                                                                
Van der Auwera Marcel     De erfcijnsen van Heist     13    73                                                                
van der Jeught Francois     De Sint – Sebastiaansgilde van Booischot     14    24                                                                
van der Jeught François     Een onderzoek naar een zaak van blasfemie in 1716     14    207                                                                
Van Herck Luc                  Bakhuizen in Kessel     13    240                                                                
Van Kerckhoven Georges   De ontsnapping uit een kerktoren     14    74                                                                
Van Loo Rene                   Uit het werk van frans Zand     9    108                                                                
Van Loo Rene                   Jan Baptist Caeymax, of een vergeten boerenkrijger     12    52                                                                
Van Loo René                   Herinneringen aan een Heiste oud-strijder van 1830     14    70                                                                
Van Ooorle Gabriel           Afslachten     1    20                                                                
Van Oorle Gabriel              Bijdrage tot de studie der kermissen in het land van Heist     1    48                                                                
Van Oorle Gabriel     De molen van Bruggeneinde     5    8                                                                
Van Oorle Gabriel     Krachttoer van een kind in 1717     5    32                                                                
Van Oorle Gabriel     Het ontstaan van Hallaar schrans in 1667     5    33                                                                
Van Oorle Gabriel     De watermolen van Grobbendonk     5    73                                                                
Van Orshoven Jos     De plaatsnaam Orshagen     10    9                                                                
Van Orshoven Jos     Twee takken van een stam : Van Orshagen en van Orshoven     10    10                                                                
Van Rompay Jozef     Van hartehandjes en patakons     8    43                                                                
Van Rompay Jozef     Mijn prilste herinneringen aan Heist-ten-Berg 1914     8    102                                                                
Van Rompay Jozef     Van twee Heistse heren     9    50                                                                
Verhaegen Jef     Oorlogsbericht uit Itegem     14    19                                                                
Verhaegen Jef     Een grensincident uit 1641     14    36                                                                
Verhaegen Jef     De Bruggeneindse molenaar     14    123                                                                
Verlooy Cyriel     De barmhartige gardevil     5    20                                                                
Verlooy Cyriel     Met de fanfare op stap     5    25                                                                
Verlooy Cyriel     Hoe er gekegeld werd op Wittegracht     6    37                                                                
Verlooy Cyriel     Het was toch waar     7    30                                                                
Verlooy Cyriel     Het borreltje van Rik     7    32                                                                
Vertommen Rene     Kwartierstaat van Dr Jozef Weyns     10    93                                                                
Vervloet Leo     De voorouders van Frans Coeckelbergs. een genealogische beschouwing     11    230                                                                
Vets Eddy & Van den Broeck Rik     Emile d’Heyst : het rijke verleden van een Heistse peer     14    155                                                                
Vos Frans          Het vernieuwde kerkorgel van Beerzel     4    55                                                                
Vos Frans          Herstellingen aan het torenuurwerk te Beerzel     6    62                                                                
Wauters G.         De molen van Hollaken onder Rijmenam     5    83                                                                
Wauters Sofie     De reis van Franciscus Quayhaeghen naar Amerika     14    216                                                                
Wellens Marc     Een speelgoedpaardje gevonden ter Speelbergen     9    123                                                                
Weyns Jozef      Elk zijn deel, elke zijn goesting, elk zijn naam     1    6                                                                
Weyns Jozef      De stad en negen dorpen     1    10                                                                
Weyns Jozef      Uit het hondsgeslacht zijn     1    16                                                                
Weyns Jozef     In ’t lof afgeroepen     1    20                                                                
Weyns Jozef     Ze is uit     1    30                                                                
Weyns Jozef     Klokkentaal     1    51                                                                
Weyns Jozef     Vensteren     1    58                                                                
Weyns Jozef     Heistse Heemdracht - van kappen en koven en kelen     1    64                                                                
Weyns Jozef     Wa gara henne ?     1    73                                                                
Weyns Jozef     Heemkundige en toeristische Merkwaardigheden uit Heist en Omgeving (met kaart)     1    75                                                                
Weyns Jozef     Paasbiecht bij deken Van den Bulck     1    127                                                                
Weyns Jozef     De voorspelde zevende zoon van Schriek     2    35                                                                
Weyns Jozef     Onze kempische bornputten     2    39                                                                
Weyns Jozef     De pomp met het kostelijke water     2    61                                                                
Weyns Jozef     Buurtrijm van Heist-Goor     2    73                                                                
Weyns Jozef     De wip van Beerzel verkocht     2    79                                                                
Weyns Jozef     De zieke torenhaan van Schriek     2    80                                                                
Weyns Jozef     Sint – Jan gaan vieren met de sikkel op ‘t gat     2    93                                                                
Weyns Jozef     Trees Janboer     2    94                                                                
Weyns Jozef     Nog een eeuwfeest (Generaal Proost)     3    26                                                                
Weyns Jozef     Alle goede dingen zijn drievoudig     3    29                                                                
Weyns Jozef     Het volhardend schouwvegerke     3    33                                                                
Weyns Jozef     De schandpaal van het oude land en vrijheid van Heist     3    34                                                                
Weyns Jozef     De blazers van Heist     3    70                                                                
Weyns Jozef     Drie boomverhalen : vrijboom van Hallaar, Koningseik te Booischot en de Billekenseik te Beerzel     3    79                                                                
Weyns Jozef     Kleingoed : ’t stormt     3    87                                                                
Weyns Jozef     Eigenaardige begrafenisgebruiken te Heist     4    53                                                                
Weyns Jozef     Hoe deken Van den Bulck gekleed ging     4    54                                                                
Weyns Jozef     Herinnering aan Nest Luyten     4    60                                                                
Weyns Jozef     Het oudste uit onze geschiedenis (pijlpunt)     4    61                                                                
Weyns Jozef     Ze ‘speelde’ ook (moeder van Beethoven)     4    64                                                                
Weyns Jozef     Nog klokkentaal     4    64                                                                
Weyns Jozef     Beerzel is geen dorp     4    74                                                                
Weyns Jozef     Een eeuwelingen vertelt (A. C. Heremans)     4    75                                                                
Weyns Jozef     Janneken Coeckelberghs ter nagedachtenis     4    84                                                                
Weyns Jozef     Over meisjeshaar en nog wat     4    89                                                                
Weyns Jozef     Sekretaris Swiggers te Beerzel laat anno 1717 zijn goederen schatten     5    36                                                                
Weyns Jozef     Het ketelhout     5    50                                                                
Weyns Jozef     Een telling te Beerzel in 1747     5    57                                                                
Weyns Jozef     Wanneer kwamen er stoelen in onze kerken ?     6    23                                                                
Weyns Jozef     De baardmankruik uit het Heistse heemmuseum     6    24                                                                
Weyns Jozef     Trekossen en karren te Putte in 1829     6    29                                                                
Weyns Jozef     De arm van St. - Remigius     6    47                                                                
Weyns Jozef     Ere – Burgemeester Wouters ter nagedachtenis     7    7                                                                
Weyns Jozef     Het geheimzinnige voorwerp : de balkenrits     7    25                                                                
Weyns Jozef     Klonen roken     7    31                                                                
Weyns Jozef     De klonen van Sus Patat     7    32                                                                
Weyns Jozef     Oude eigenaardige naamgeving in onze streek     7    33                                                                
Weyns Jozef     Trek vene neus op zij     7    33                                                                
Weyns Jozef     Wat werd op ’t Goor voor 1914 – 18 geschonken     7    39                                                                
Weyns Jozef     Pajenieren     7    40                                                                
Weyns Jozef     Het lazarushofken te Schriek (van wijlen De Belser Jan)     7    43                                                                
Weyns Jozef     Elzen-plantsoen te Beerzel omstreeks 1920     7    47                                                                
Weyns Jozef     De strunken in de kegelstraat te Beerzel, driehonderd jaren geleden.     7    48                                                                
Weyns Jozef     Gevecht bij ongeoorloofd houtkappen ter Beerzel anno 1665     7    50                                                                
Weyns Jozef     Trouwe dienst     7    51                                                                
Weyns Jozef     Barbiers     7    52                                                                
Weyns Jozef     Schuur verdragen     7    53                                                                
Weyns Jozef     Mosselen     7    54                                                                
Weyns Jozef     De eerste stoof     7    55                                                                
Weyns Jozef     Het huiske     8    31                                                                
Weyns Jozef     Het huis     13    60                                                                
Weyns Lodewijk     De meiboomplanting op Ter Speelbergen te Beerzel     12    258                                                                
Winckelmans P;     Hallaars kerk : een werkhypothese     9    113                                                                
Wuyts Leo     Een station zonder tram     14    51