Oozewiezewatte - voor groot en klein.

De thema-expo  Oozewiezewatte van de erfgoedcel Kempens Karakter hield ook halt in heemmuseum Die Swane in Heist-op-den- Berg.  Deze interactieve tentoonstelling over kinderliedjes en hun historische achtergrond is voor het grote publiek liep hier tot  en met zondag 17 mei.

Tegelijkertijd kan jong en oud tot eind mei zijn ogen ook de kost geven op de expo "Speelgoed - vroeger en nu".

Speelgoed en spelen vroeger en nu is een op zijn minst  opmerkelijke expo voor groot en klein!

Is er speelgoed dat 'van alle tijden' is en ander speelgoed dat als generatiegebonden of als een onvervalste eendagsvlieg mag worden bestempeld? En werd er wel echt speelgoed binnen de familie van de ene op de andere generatie overgeërfd ? Neem nu de proef op de som en kom eens kijken. Speelgoed dat door gegoede families (o.a. Reypens - Van de Weyer), door volkskundigen (R. Lambrechts, ...) en door meerdere privépersonen werd geschonken, wordt voor het eerst tentoongesteld. Gratis toegang.

Scholen of klassen of leerkrachten die interesse hebben in ons museum, kunnen zich wenden tot Jan Peeters, 015/24.75.10

Wie de De thema-expo  Oozewiezewatte heeft gemist, kan nog terecht in de openbare bibliotheek van Putte t.e.m. donderdag 11 juni tijdens de openingsuren van de bib. Daarna slaat Oozewiezewatte zijn tenten op in de bib van Hulshout.