Jozef Weyns heeft nu zijn eigen straat in Heist

Nadat Jozef Weyns in Putte-Beerzel reeds een aantal jaren geleden een straat naar zich genoemd kreeg, viel hem eenzelfde eer te beurt in Heist-op-den-Berg.

De Jozef Weynsstraat werd op zaterdag 4 mei jl., in aanwezigheid van de familie Weyns, tal van hoogwaardigheidsbekleders en en het bijna voltallige kringbestuur plechtig geopend.  Zelfs de traditinele zandtekeningen ontbraken niet op het appél !