70 jaar heemkring

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog,  in oktober 1944, staken enkele jongeren in Heist de koppen bij elkaar om iets te gaan doen ter vrijwaring van de snel verdwijnende volkswaarden. Een aantal nog erg jeugdige maar begeesterde heemliefhebbers, voornamelijk studenten, verzamelden zich om een "studiekring" op te richten die het algemeen cultuurleven zou bestuderen en behartigen.

Op 28 december 1944 kwamen de stichters en leden van het "Heemkundig Studiegenootschap" voor het eerst officiëel samen ten huize van (de latere prof.dr.)  Frans Gullentops om de statuten vast te leggen. Als naam voor de nieuwe vereniging koos men voorlopig voor  de "Swanecamer".