De keuze van de naam Die Swane vindt zijn oorsprong in het oude schepenzegel dat door de Heistse schepenen in 1588 na het vertrek van de Staatse troepen, gekozen werd. Het nieuwe schepenzegel verbeeldde een zwaan staande op een heuveltje.

Het opschrift luidde 'SIGILLVM COMMNVNITATIS HEYSTENSIS 1588'.

Meer dan tweehonderd jaar hebben onze vroede wethouders gebruik gemaakt van het zegel met de zwaan. Tijdens het Franse bestuur, het Keizerrijk, het Voorlopig en het Hollands bewind werden echter opeenvolgend totaal andere zegels gebruikt.

Het zegel met de Zwaan bleef zelfs decennialang zoek. Het was uiteindelijk Napoleon die de gemeenten hun wapenschilden terug schonk.

Bij Koninklijk Besluit van 1843 werd aan de gemeente Heist toegestaan om het alsdan eerstbekende 'oude schepenzegel' opnieuw te gebruiken en wel als volgt met kleuren verrijkt: 'van azuur, met eene zwaan van zilver staande op eenen groenen heuvel'.

Honderd jaar later, in 1946, stond het in de sterren geschreven dat het beeld op het gemeentewapen ook de naam van de nieuwe heemkundige kring zou inspireren. De historische verbondenheid van onze erfgoedvereniging met een rijk en verder te ontrafelen verleden werd in die context als het ware bekrachtigd !