De Swanekoerier is het ledenblad van de heemkring. Het biedt aan de leden de gelegenheid om eigen bijdragen te brengen die - in zeer ruime zin - beantwoorden aan de doelstelling van Die Swane, met name het bestuderen en conserveren van het historisch -cultureel erfgoed van onze streek.

Verantwoordelijke uitgever : Rik Van den Broeck

Redactie : Jan Peeters, Liljan Verstraeten, Bob de Mulder

 

Op het eerste nummer van De Swanekoerier werd door wijlen Dr. Jozef Weyns een dubbele zwaan met in het midden de nodige heemkundige symboliek uitgetekend : een afbeelding van de grote liefde die de heemkringen van Heist en Hallaar er toe had gebracht als één heemkring samen verder te gaan. Dit symbool werd meteen door allen als het officiële embleem van 'Die Swane' aanvaard.

 

De Swanekoerier 2019

Jan/Feb/Mrt Apr/Mei/Juni Juli/Aug/Sep Okt/Nov/Dec

De Swanekoerier 2018

Jan/Feb Mrt/Apr Mei/Juni Juli/Aug Sep/Okt Nov/Dec
 

De Swanekoerier 2017

Jan/Feb Mrt/Apr Mei/Juni Juli/Aug Sep/Okt Nov/Dec
 

De Swanekoerier 2016

Jan/Feb Mrt/Apr Mei/Juni Juli/Aug Sep/Okt Nov/Dec